Đại Đồng Hoàn Sơn - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

097.572.1111vietek.hq@gmail.com

Nhà máy Vietek

 • Nhà xưởng 1
 • Nhà xưởng 2
 • Nhà xưởng 3
 • Nhà xưởng 4
 • Nhà xưởng 5
 • Nhà xưởng 6
 • Nhà xưởng 7
 • Nhà xưởng 8
 • Nhà xưởng 9
 • Nhà xưởng 10
 • Nhà xưởng 11
 • Nhà xưởng 12
 • Nhà xưởng 13
 • Nhà xưởng 14

Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự lớn mạnh của hàng 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ nhiều ngành nghề với quy mô lớn nhỏ khác nhau